Što je microlearning?

Microlearning ili mikro učenje je jedan od načina implementacije eLearninga čija je glavna karakteristika kratkoća sadržaja. Sadržaj je kratak te je kreiran tako da se lekcije i sadržaj oblikuju u manje jedinice, sesije ili kratke aktivnosti. Lekcije sadrže ključna znanja koje sudionici mogu konzumirati u vremenu koje njima odgovara. Kao i kod klasičnog eLearninga  sadržaj…