Virtualna stvarnost u edukaciji?

U zadnjem desetljeću intenzivno se ulaže u razvoj virtualne stvarnosti, odnosno VR (virtual reallity). Prema nekim predviđanjima, upravo će VR biti sljedeća nova stvar koja će pomaknuti granice u području edukacija, točnije eLearninga. Što je VR? Virtualna stvarnost ili kako volimo reći VR (virtual reality) je uporaba računalnog modeliranja i simulacije koja omogućava korisniku stupanje…