3 razloga zbog kojih ćete početi koristiti eLearning u prodajnoj edukaciji!

Nema dobre prodaje bez dobrih prodavača, a nema dobrih prodavača bez dobre prodajne edukacije i prakse. Većina tvrtki to znaju i svoje prodavače redovito educiraju putem inhouse radionica, treninga i seminara. Prosječna tvrtka organizira edukacije jednom godišnje u trajanju od nekoliko radnih dana, a rezultati edukacija variraju ovisno o kvaliteti edukacije i motiviranosti prodavača da…